เกี่ยวกับเรา

เรียนรู้การลงทุนหุ้นเวียดนาม อเมริกา จีน


เราคือ ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการลงทุนแบบ value investing ในหุ้นเวียดนามและหุ้นต่างประเทศ ที่น่าสนใจ เราจัดสัมมนาการลงทุนทั้งภายในประเทศและสัมมนาดูงานในต่างประเทศ ทั้ง online และ offline

ติดตามเรา