ข้อตกลงการให้บริการ

  1. เว็บไซต์ของเรา เป็นเว็บไซต์ ให้บริการด้านคอร์สเรียนออนไลน์ และ ระบบสมาชิก โดยมีนโยบายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัว สามารถศึกษาได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
  2. ห้ามมิให้นำเนื้อหาจากวีดีโอ รูปภาพ หรือ ข้อความในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะ เช่น คอร์สเรียน ที่ต้องทำการสั่งซื้อก่อนเข้าดู ไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าในกรณีใด ก็ตาม

การคืนสินค้า และ การคืนเงิน

เว็บไซต์ของเรา มีนโยบายการคืนเงิน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ของการซื้อสินค้า ดิจิตอล กล่าวคือ สินค้า ดิจิตอล เมื่อซื้อแล้ว สามารถเข้าใช้บริการ หรือ รับชมวีดีโอได้ทันที ดังนั้น หากท่านซื้อสินค้า ด้วยความผิดพลาด ท่าสามารถขอคืนสินค้า และ คืนเงินได้ ภายใน 24 ชั่วโมง และ ภายใน 24 ชั่วโมงนี้ จะต้องไม่มีการรับชม หรือ ดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากสินค้าและบริการที่ท่านสั่งซื้อ หลังจากเราได้รับคำขอคืนสินค้าของท่านแล้ว เราจะทำการตรวจสอบ และ คืนเงินภายใน 2 วันทำการถัดไป